Odbahnění rybníka obce Víska
Odvodnění budovy obec Jeřišno
Rekonstrukce vodovodní přípojky Chotěboř
Vodovodní řad město Chotěboř

ZEMIX - zemní práce

Široké spektrum našich služeb realizujeme vlastním vozovým parkem, který nám umožnuje rychlou a kvalitní realizaci jednotlivých zakázek. Máme bohaté zkušenosti se zakládáním staveb, řešení kanalizací, pokládáním dlažeb, bouracích a zemních prací. Na jednotlivé zakázky jsme schopni nastoupit ve velmi krátkém čase. Naše zkušenosti a vysoké pracovní nasazení i včetně víkendu a svátků, nám umožňuje většinu zakázek dokončit ještě před oficiálním termínem předání.